• Ištraukos iš naujausios R. Janutienės knygos "Ir saugok mus nuo piktojo..."